Hoërskool Ben Vorster | Tzaneen Hoërskool | Tzaneen High School

G-Force

Ons geloof in die drie-enige-God is die fundament waarop die Hoërskool Ben Vorster gebou is.
 By die Hoërskool Ben Vorster het ons die volgende inisiatiewe wat geleenthede skep waar ons ons
Christenskap kan uitleef en verdiep.

 

G-FORCE

Groepe onder leiding van onderwysers kom weekliks bymekaar om meer van God se Woord te hoor
en te bid vir die skool en mede-leerders. Die groepe funksioneer onder die riglyne en beskerming van
die National United Christian Student Association  (NUCSA) waaraan die skool geaffilieer is.

G-FORCE is verantwoordelik om die weeklikse Bybelperiode te organiseer. Leerders kan kies om ‘n
aanbiddings- en lofprysigingsgeleentheid in die saal by te woon of om onder pastorale begeleiding in
hulle eie denominasies bymekaar te kom.

 

Vossies for Christ

Interdenominale jeugleiers lei een maal ‘n week byeenkomste. Die fokus is lofprysing en aanbidding met
bediening. Leerders word aangemoeding om probleme en vrae met die jeugleiers te bespreek.

Ten minste een keer per kwartaal kom die hele skool op die rugbyveld bymekaar om hande te vat en vir
die skool en die gemeenskap te bid.

Vossies for Christ reël ook Christelike filmvertonings wat met ‘n informele piekniek gepaardgaan.

Die Vossies neem ook saam met ander skole in die gemeenskap deel aan die jaarlikse ‘Kruispad’ geleentheid.
Twee skole bring die twee gedeeltes van ‘n kruis bymekaar om so hulle simboliese eenheid in Christus voor te stel.