Hoërskool Ben Vorster | Tzaneen Hoërskool | Tzaneen High School

Historise Oorsig

WAAR ALLES BEGIN HET…

Die Tzaneense Hoërskool (Ben Vorster) is op 30 Januarie 1962 geopen, maar die beplanning en voorbereidings wat
hierdie dag voorafgegaan het, kan teruggevoer word tot 18 Mei 1951

1951 – 1958  
Die groei van Tzaneen en sy omgewing het die Departement uiteindelik daarvan oortuig dat ‘n tweede
hoërskool ‘n werklike behoefte geword het. Ook mnr. B.J Vorster het hom daarvoor beywer dat ‘n tweede hoërskool
opgerig moes word en na byna ses jaar se onderhandelings het die Departement aan die Skoolraad kennis gegee
dat ‘n hoërskool in Tzaneen opgerig sou word. Deur die bemiddeling van mnr. Vorster het die Departement ook
besluit dat die bou van die nuwe skool as ‘n voorkeurdiens beskou sou word.

24 Februarie 1958
Die skoolgrond word aangekoop

27 Januarie 1960 
Argitekte besoek die skoolterrein, kontoere word opgemeet en planne word opgestel vir die
skool en koshuise.

15 Februarie 1960
Die nuwe skoolgrond word in die naam van die Departement geregistreer.

29 Janaurie 1962 
Die skoolgebou kon betrek word – die meisieskoshuis sou ‘n paar maande later gereed wees
en die seunskoshuis teen begin 1963. Die skool staan ook nou bekend as: Die Tzaneense Hoërskool.

8 Februarie 1962
Die eerste skoolkomitee vergader. Die leuse: Stry tot oorwinning word aanvaar.
Die stryd is later na stry verander. Vertoë inTzaneen opgerig te kry. 

15 Mei 1962
129 dogters betrek die nuwe meisieskoshuis, Toekie Vorster.

25 Mei 1962
Die saal word in gebruik geneem.

4 Junie 1962
Die sportterreine word reg gestoot.

15 Augustus 1962
Mnr. H.J. Kriek word aangestel as eerste permanente hoof – diensaanvaarding 1 Januarie 1963.

28 September 1962
Onthulling van die steen deur Sy Edele mnr. F.H. Odendaal, Administrateur van Transvaal, vind plaas.

14 Januarie 1963
Die Tzaneense Hoërskool verander na Die Hoërskool Ben Vorster.

28 Januarie 1963
Vyfster seunskoshuis open.