Hoërskool Ben Vorster | Tzaneen Hoërskool | Tzaneen High School

InTouch

“To touch is to experience, but to feel is to live.” – Loren Klein

InTouch is ‘n projek wat deur die Vossies self gestig is, met die doel om mede-Vossies te leer om vir mekaar en ander om te gee.  Sodoende word ‘n bewussyn gekweek dat jy jouself verryk, versterk en jou selfwaarde ontwikkel as jy ander help. Finansiële hulp en/of benodighede word aan behoewende Vossies en hulle gesinne gebied.  

Ons doen ‘n beroep op alle Vossies en die gemeenskap om betrokke te raak en saam met ons “InTouch” te bly waar nodig, finansieël of om algemende benodighede  by die skool te kom aflewer.

Benodighede wat in aanvraag is sluit in toiletbenodighede, skryfbehoeftes en ou sporttoerusting en –klere. Kontantskenkings word hoofsaaklik gebruik as sakgeld vir behoeftige leerders tydens sportdae, toere en ander pretdae soos entrepreneursdag.

 

Emosionele ondersteuning

Hoërskool Ben Vorster is nie net ingestel op prestasies nie, maar is gerig op die welstand van elke leerder se fisiese en psigiese gesteldheid.

Die afgelope jare het me. Estelle van Deventer die taak behartig en goeie resultate behaal deur ondersteuning, wat op geestelike en emosionele vlakke aan leerders gegee is.  Ongelukkig het sy haar grense verbreed en moes ons haar vaarwel roep.

Me. Amelia de Lange is ‘n voltydse vrywilliger, wat tans die posisie beklee en die skoene van me. Estelle van Deventer volstaan.  Me. Amelia is besig met ‘n beradingskursus en is tans ‘n finansiële adviseur by Momentum Consult (Pty) Ltd.

Sy was betrokke by NG-welsyn as die voorsitster van die vrywillige werkers, het self drie kinders en twee pleegkinders en is deurentyd besig met kinders vanweë haar man, Coenie de Lange, se betrokkenheid by die skool.

 

Ons ondersteuner

Kontakbesonderhede

Amelia de Lange

Tel:  Hoërskool Ben Vorster (015) 307 4490 x231

Selfoon:  072 298 0180

E-pos:  amelia.delange@mementumconsult.co.za

 

 

 Nuus:

 Vossies gee om!

 27 Feb 2018 @ 11:39:10

Die Studenteraad van Hoërskool Ben Vorster se liefdadigheidsreëlingskomitee, onder leiding van Anzeret Scheepers, het al die Vossies uitgedaag om saam te staan om te deel in hul pragtige kleredonasie-projek. [ Lees meer . . . ]