Hoërskool Ben Vorster | Tzaneen Hoërskool | Tzaneen High School

Koshuise

Ons koshuise bied aan leeders wat buite Tzaneen bly die geleentheid om deel van die Vossie-familie te wees.
Vyfster seunskoshuis en Toekie Vorster dameskoshuis is op die skoolterrein geleë. Inwoners word in ruim
kamers gehuisves en kry smaalklike etes wat sorg dat hulle nie te veel na hulle ma se kos hoef te verlang nie.
Personeel wat in die koshuis bly is 24-uur beskikbaar en hou ‘n wakende ogie oor studies en die algemene
welsyn van die seuns en meisies in hulle sorg.

Die koshuise is slegs oop tydens die week maar indien sport oor ‘n naweek plaasvind kan individue
'n reeling tref vir naweek verblyf. Busvervoer vanaf naburig dorpe is beskikbaar.

KOSHUISFOOIE / HOSTEL FEES                  
Absa Tzaneen 01031100450                  
      SEUNS/BOYS       MEISIES/GIRLS    
AANTAL LEERDERS/ NUMBER OF LEARNERS   1 Leerder/ 1 Learner 2Leerders/     2 Learners 3 Leerders /     3 Learners 4 Leerders / 4 Learners 1 Leerder/    1 Learner 2 Leerders/ 2 learners 3 Leerders / 3 Learners 4 Leerders / 4 Learners
JANUARIE/ JANUARY   2680 2415 2345 2278 2620 2360 2290 2227
FEBRUARIE - OKTOBER / FEBRUARY - OCTOBER PM   2680 2415 2345 2278 2620 2360 2290 2227
TOTAAL VIR 2018 per leerder/                                                 TOTAL FOR 2018 PER LEARNER   26800 24150 23450 22780 26200 23600

22900

22270
                   
FOOIE PER LEERDER - Indien volop betaal voor 31 Januarie 2018 Fee per learner - if paid  in full by 31 January 2018                  
  24120 22945 22275 21641 23580 22420 21755

21160

Registrasie   350 350 350 350 350 350 350 350

JANUARIE FOOIE MET TOELATING BETAALBAAR/JANUARY FEES PAYABLE WITH ADMISSION

Skoolfonds en koshuisfooie betaalbaar voor/of op die 1ste maandeliks/ School and hostel fees payable on/or before the 1st monthly

 

Bankbesonderhede

Hoërskool Ben Vorster
Absa Tzaneen
0103 1100 450

Betalings kan ook by die skool se finansiële department (Die Munt) gedoen word.