Hoërskool Ben Vorster | Tzaneen Hoërskool | Tzaneen High School

Vakkeuses

Die Hoërskool Ben Vorster is nie net die alles-in-een-skool, wat 'n verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite aanbied nie,
maar wat akademie aanbetref  is dit ons primêre doelwit om ons vakkeuses so wyd as moontlik te maak.

 

VAKKEUSES VAN GRAAD 8 TOT GRAAD 9

VERPLIGTE VAKKE

Afrikaans Huistaal, Sepedi Huistaal, Xitsonga Huistaal en Engels Huistaal(Graad 8)

Engels Eerste Addisionele Taal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal(Graad 8)

Wiskunde

Lewensoriëntering

                  -LO Akademies

Natuurwetenskappe

-Fisiese Wetenskap

-Lewenswetenskap

Sosiale Wetenskappe

                  -MSW Geskiedenis

                  -MSW Geografie

Kuns en Kultuur

Tegnologie

-Teg. Teorie en Prakties

-Tegniese Tekeninge

-Rekenaartik

Ekonomie en Besigheidswetenskappe

-Rekeningkunde

-Ekonomie

 

 

VAKKEUSES VAN GRAAD 10 TOT GRAAD  12

VERPLIGTE VAKKE

Engels Eerste Addisionele Taal

Lewensoriëntering

Groep 1 (Een vak - voorkeur van Huistaal):

Afrikaans Huistaal

Sepedi Huistaal

Xitsonga Huistaal

 

Groep 2 (kies een vak):

Wiskunde

Wiskunde Geletterdheid

 

Groep 3 (kies drie vakke):

Fisiese  Wetenskap

Lewenswetenskap

Geografie

Rekeningkunde

Besigheidstudies

Ekonomie

Gasvryheidstudies

Rekenaartoepassingstegnologie

Toerisme

Ingenieurgrafika en -ontwerp

Inligtingstegnologie

Visuele Kuns

 

Groep 4 (Addisioneel buite):

GP Wiskunde

Alpha Wiskunde

 

VAKVERANDERINGSBELEID

Graad 8:  GEEN vakveranderings word toegelaat nie.

Graad 9:  GEEN vakveranderings word toegelaat nie.

Graad 10:  Vakke vir graad 10 moet gedurende die derde kwartaal in die graad 9-jaar gekies word.  Vakveranderinges (‘n maksimum van 2 vakke vir die jaar) sal in graad 10 slegs gedurende die laaste week van die eerste kwartaal toegelaat word.