Hoërskool Ben Vorster | Tzaneen Hoërskool | Tzaneen High School

Vyfster

Vyfster seunskoshuis is die tuiste van ongeveer 120 Vossies. Onder die wakende oog van die koshuispa en vier inbly-onderwysers word die simboliek van die koshuis se vyf sterre: geloof, nederigheid, familie, geluk en dissipline, daagliks uitgeleef.

Seuns word twee-twee of vier-vier in ruim kamers gehuisves. Heerlike ruim maaltye sorg dat ons groeiende seuns genoegsame energie het om heelhartig aan skoolaktiwiteite te kan deelneem. Gratis internet toegang en ruim studietyd verseker goeie akademiese resultate met koshuisseuns wat gereeld onder die skool se top 10-akademiese presteerders val. Verder word deelname aan sport- en kultuuraktiwiteite vergemaklik vanweë die plasing van die koshuis op die skoolterrein.

Vyfster is vir ons seuns soos ‘n tweede huis. Die hegde vriendskapsbande wat in Vyfster gevorm word, hou ‘n leeftyd.

 

Kontakbesonderhede

Koshuisvader:
Peter Schutte
071 889 9733 / 015 307 2433