Hoërskool Ben Vorster | Tzaneen Hoërskool | Tzaneen High School

Waardes

Ons Visie

“Wees uniek in die strewe na jou uitnemendheid”.

 

Ons Missie

Om 'n unike individu ten volle toe te rus met kennis, geestelike waardes en lewenswaardes sodat hy of sy met
selfvertroue, eerlikheid en verdraagsaamheid ‘n positiewe bydrae  tot ‘n diverse en dinamiese samelewing kan lewer.

 

WAAR DIE INDIVIDU DIE HOËRSKOOL BEN VORSTER DIE ALLES-IN-EEN SKOOL MAAK!

 

Ons waardes

Ons waardes bepaal ons gesindheid en gedrag:

Geloof

Respek

Ywer

Integriteit en eerlikheid

Lojaliteit

Omgee en verdraagsaamheid

Verantwoordelikheid

Vertroue

Regverdigheid

Deursettingsvermoë